Прим 41“ ООД е водеща фирма в областта на решения за „Автоматично прочитане на паспорти и лични карти, банкови карти, талони на МПС, свидетелства за правоуправление“ – OCR + MSR + BCR + RFID (четири функции в едно решение).

Фирма „Прим 41“ ООД разработва, предоставя и инсталира интегрирани решения (софтуер и хардуер) за прочитане на лични документи, работещи към всякакви видове приложения в:

 • хотели и ресторанти, линк към БХРА
 • банки
 • общини
 • летища
 • гранично и контролно пропускателни пунктове
 • застрахователни компании
 • бизнес и административни сгради
 • фирми за отдаване под наем на автомобили (rent-a-car)
 • места за контрол на достъп
 • магазини за оръжия
 • казина и бинго зали
 • адвокатски и нотариуси кантори

Решението позволява сканиране и прочитане на данните от различни типове документи. След процеса на обработка, информацията автоматично се прехвърля в клиентската форма за секунди.

Така системата за „Автоматично прочитане на паспорти и лични карти, банкови карти, талони на МПС, свидетелства за правоуправление“, позволява бързо и лесно прехвърляне на текстовата част от документа в различни приложения. Решението позволява след прочитане или сканиране на документа, автоматично разпознаване на типа на документа и разчитане на текстовата част, изпращане на снимката, подписа, както и целия образ на документа в приложението (ако се изисква такава информация).

Поддържа се и автоматизирана проверка за достоверността на документа (автентификация), след проверка и сравнение с база данни от 2700 документа. Ако проверката не е премината, потребителят е информиран кои от защитите трябва да бъдат проверени визуално.

Първите инсталации на системата ни са осъществени през 2006 г. към хотелски приложения и към приложения за гранично и контролно пропускателни пунктове (на границата между България и Турция).

Над 300 хотела използват иновационната система на „Прим 41“ ООД.