Проверка на достоверността автентичност, истинност, достоверност на Документа, например на граничен контрол

Паспорти четци са монтирани на имиграционните контролно-пропускателни пунктове на почти всички страни в света. Те обикновено четат от стандартните ICAO (Международната организация за гражданска авиация) документи за пътуване, както и нестандартни документи, предназначени за различни цели.

Prim 41 предлага , решения за четене и удостоверяване  на автентичността на  повече от 3700 Документа – паспорти; лични карти; шофьорски книжки; талони на МПС и др.

 Нови скенери  паспорти и лични карти, заснемат изображения с висока резолюция (т.е. мин. 500 dpi или по-висока), като се използват различни източници на светлина ( Инфрачервена, Видима, ултравиолетова, коаксиална) и други договорености, осветителните тела, базирани на хардуерни дизайни от различни доставчици. Различни функции за сигурност като UV модели и MLI (Multi-лазерно изображение) и след това формират основата за извършване проверка и  удостоверяване достоверността на документа за самоличност.

 Използваната технология позволява да се извърши  автоматична проверка за автентичността на  Документа,  чрез  визуализиране на скритите образи и текстове, както и сравнение с предварително създадена база данни от шаблони. Намалява се риска от използване на фалшиви и преправени документи.

 Допълнително чрез четене на електронния чип т.н. ePassport четене се извършва допълнителна проверка за достоверност на документа и евентуално преправяне на загубени или откраднати Лични карти и Паспорти чрез т. н. Базова; Пасивна или Активна автентикация (Basic Access Control, Passive и Active Authentication).

Предлаганите фото скенери , освен четене на зоната за машинно четене (MRZ), могат да сканират с Нормална ,Инфрачервена Ултравиолетова и Коаксиална светлина

Прим 41  предлагат система за автоматизирано въвеждане на информацията в Банков; Полицейски; Граничен приложен софтуер, с предварителна автоматизирана проверката на достоверността на Документа. Информацията от документа се въвежда автоматизирано  в Банков; Полицески; Граничен  и вски друг приложен софтуер, след като се удостовери автентичността на документа.

 По този начин Прим 41 не само предоставя  данните на документа,  както и автоматизирани функции за проверка, но и пълна интеграция към всякакъв потребителски софтуер. (PMS).