Проверка на достоверността, истинност, достоверност и автентичност на Документа за самоличност на всяко работно място.

Паспортни четци се монтират обикновенно на контролно-пропускателни пунктове на почти всички страни в света, както и при локални приложения (банкови, нотариуси, полицейски и др.), където удостоверяване на истинността на документа за самоличност е основно изискване. Те обикновенно четат стандартните ICAO (Международната организация за гражданска авиация) документи за пътуване, както и нестандартни документи, предназначени за различни цели.

Prim 41 предлага решения за четене и удостоверяване на автентичността на повече от 2700 Документа – паспорти; лични карти; шофьорски книжки; талони на МПС и др.

Нови скенери за паспорти и лични карти заснемат изображения с висока резолюция (т.е. мин. 400 dpi и по-висока), като се използват различни източници на светлина (Видима, Инфрачервена, Ултравиолетова, Коаксиална) за сканиране на документите, както и системи за прочитане на Баркод, Магнитно-ивична, Смарт чип информация, налична в различните типове документи. Използват се различни функции за сигурност като UV модели и MLI (Мулти-лазерно изображение) и след това формира база данни за извършване проверка и удостоверяване достоверността на документа за самоличност.

Използваната технология позволява да се извърши автоматична проверка за автентичността на документа, чрез визуализиране на скритите образи и текстове, както и сравнение с предварително създадена база данни от шаблони. Намалява се риска от използване на фалшиви и преправени документи.

Допълнително чрез четене на електронния чип от т.н. e-Passport / е-ID се извършва допълнителна проверка за достоверност на документа при евентуално преправяне на загубени или откраднати Лични карти и Паспорти чрез т.н. Базова, Пасивна или Активна автентификация (Basic Access Control, Passive и Active Authentication).

Предлаганите фото скенери , освен четене на зоната за машинно четене (MRZ), могат да сканират с Нормална , Инфрачервена, Ултравиолетова и Коаксиална светлина целия документ.

Прим 41 предлагат система за автоматизирано въвеждане на информацията в Банков; Полицески; Граничен и всякакъв друг приложен софтуер с предварителна автоматизирана проверката на достоверността на Документа. Информацията от документа се въвежда автоматизирано в приложния софтуер, след като се удостовери автентичността на документа.

По този начин Прим 41 не само предоставя данните на документа и автоматизирани функции за проверка, но и пълна интеграция към всякакъв потребителски софтуер(PMS).

Нови изисквания основно идват от налагащата се автоматизация на граничен, банков, полицейски конконтрол и особенно в съвремието на терторизъм, измами, фалшифициране на документи. С оглед на това, установяване на автентичността на документа е основната и базова проверка при задгранично пътуване, банкови операции, тур операторски, полицейски и др. проверки. Четци с удостоверяващи функции могат да бъдат интегрирани с заявки към база данни за загубени, недействителни, откраднати и др. документи за самоличност, както и интегриране към системи за управление на автоматични врати, киоски, инсталирани на входовете. Може да извършва и автоматична проверка на документа както и сравнение на снимката от документа с тази получена от камерата на киоска.

За пълна информация изисквайте PDF.