Софтуерът „Passport and ID card Reading-Prim41“ само осигурява автоматично управление и прехвърляне на текстовата част на документа към Софтуерното клиентско приложение, без да съхранява някъде тези данни.