Фирма „Прим 41“ ООД стартира своя проект за „Автоматично прочитане на паспорти и лични карти, банкови карти, талони на МПС, свидетелства за правоуправление“ („Passport Reading System – Prim41″™) през 2005 г. Превърна се във водеща и специализирана фирма, предлагаща интегрирани решения за автоматично прочитане на лични документи. Системата е съвместима и може да работи към всички видове приложения.

Първата инсталация е направена през 2006г. и продължава да работи безпроблемно.

Прим 41“ ООД разработва и развива специализирани софтуерни решения на базата на хардуер, поддържащ технологиите OCR+MSR+BCR+RFID, за бързо, достоверно прочитане и управление на данните от документа, в произволни приложения и форми.

Системата е независима и не ползва базата данни на клиента, а заменя ръчното въвеждане на данните от документа с автоматизирано.

Задача:

Да предлага иновационни решения осигуряващи:

  • Бързина на четене и въвеждане на данните
  • Пълна автоматизация на процеса на въвеждане

Визия:

Да се превърнем във водеща компания на решения за автоматично прочитане на паспорти и лични карти, банкови карти, талони на МПС, свидетелства за правоуправление.