Предлагаме на вниманието Ви Мобилно решение за четене на информацията от Лични документи, както и RFID информацията съдържаща се в Паспорти, Лични карти, Талони на МПС и други документи. При четене на кода в Машинно Прочитаемата Зона (MRZ) се прехвърлят данните към Смарт телефон или Таблет през Bluetooth или USB интерфейс. През 3G/Wi-Fi комуникацията се реализира връзката към централния сървър. Защитатa на достъпа към него е гарантирана.

 1. След сканиране МRZ за 1 сек. информацията от документа автоматично попълва WEB формата или Windows приложенията и запазва локално или отдалечено следните полета:

  Лична карта:

  • Първо име
  • Второ име (презиме)
  • Фамилия
  • Дата на раждане
  • Пол
  • Личен номер (PIN)
  • Националност
  • Паспорт номер
  • Тип на документ(Паспорт, Лична карта, други)
  • Страна издател
  • Дата на валидност на документа

  Талон МПС:

  • Регистр. No на МПС
  • Талон No
  • ЕГН / Булстат
  • Шаси No (VIN)
  • Име на на собственика

 2. Изпращане на запитване (справка) към сървер за проверка в база криминални; издирвани и др…

 3. Провека на лица, които оставят багажа в багажното отделение на автобуса с цел избягване от бомбени атаки.

Приложения:

 • Полицейски проверки – КАТ
 • Полицейска охрана на футболни и др. мероприятия
 • Мобилна митничека полиция
 • ДАИ
 • Туроператорска провека на лица, които оставят багажа в багажното отделение на автобуса.
 • Проверки при качване в Круизи
 • Други