P R I M 41 – Passport Reading Identity card Management Solutions; OCR+MSR+BCR+RFID (Четири функции е едно решение):

Нашате първи инсталации в 4* и 5* Хотелски комплекси бе направена през 2006 г.

Както знаете в Хотелския бизнес, основният проблем е бързия и достоверен процес на регистрация, когато гостите вече са пристигнали в хотела и са на рецепция.

Обикновено рецепционистите вземат и задържат Паспорта / Личната карти на госта. След настаняване на гостите, данните от Документа за самоличност се вкарват ръчно в хотелския софтуер. Нашето решение (Четец или скенер + Прим 41 софтуер) позволява автоматично вкарване на данните от документа в хотелската софтуерна система за секунди. След прочитане на документа, системата автоматично разпознава типа на прочетения документ и извлича текстовата част на документа и попълва данните в хотелското приложение.

Сиетемата може да бъде инсталирана към ВСИЧКИ видове Хотелски приложения – „Opera PMS“ v.3, 4, 5; „Fidelio PMS“ v.7, 8; „Amadeus PMS“; „Clock“; „Orak“, „AS Tour“ и други, и работи безпроблемно. Същевременно ако се изисква прочитане на банкови карти, автоматично може да попълним – „Номер на карта“, „Валидност“, „Картопритежател“.

Много 4* и 5* Хотелски комплекси използват нашата система.

Предимства:

  • Скорост
  • Не нужно да се вкарват данните ръчно
  • Достоверност на попълнените данни
  • Не е нужно задържане или копиране на Личните документи
  • Престиж